info@deqp.mail.go.th    02-298-5651
  
สำหรับผู้ดูแลระบบ   

มาตรฐานสีเขียว

การจัดเรียง :

 ไม่ระบุ  05/05/2022    10

5 ปัจจัยสูงสุด ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ  

 ไม่ระบุ  05/05/2022    11

ปริมาณการใช้สินค้า 3 อันดับสูงสุด

อ่านต่อ  

 ไม่ระบุ  05/05/2022    10

การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ทดสอบ)

อ่านต่อ  

 ไม่ระบุ  05/05/2022    12

อิ่มท้อง 1 มื้อ ส่งต่อ ‘มรดกขยะ’ 1,000 ปี

อ่านต่อ  

 ไม่ระบุ  05/05/2022    9

5 ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่นำทัพเลิกพลาสติก ‘หุ้มฝาขวด’

อ่านต่อ  

Copyright 2020 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม