info@deqp.mail.go.th    02-298-5651
  
สำหรับผู้ดูแลระบบ   

สินค้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

เลือกประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์

เลือกมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ ที่ผู้ใช้เข้าชมมากที่สุด

ข้าว  12

ข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว

ทั้งหมด 393 รายการ

ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก  12

ตะกร้าปอแก้ว (กลุ่มจักสานปอแก้ว)

ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก  11

กระเป๋าผ้า (กลุ่มแม่บ้านตำรวจน้ำสัตหีบ)

ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก  1

กระเป๋าเส้นพลาสติก (กลุ่มจักสานบ้านดอนคา)

ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก  3

กระเป๋าผ้าแคนวาสกันน้ำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก  3

กระเป๋าผ้า (วิสาหกิจผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชลูด)

ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก  1

ตะกร้าก้านจาก (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านในเมือง (อารีก้านจาก))

ข้าว  12

ข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว

ข้าว  6

ข้าวเปลือก

ข้าว  4

ข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว

ผัก/ผลไม้  5

ผัก ผลไม้

เครื่องดื่ม  0

สปอนเซอร์ ออริจินัล

เครื่องดื่ม  0

ชาขาวเพียวริคุ มิกซ์ เบอร์รี่

เครื่องดื่ม  0

น้ำดื่มตราช้าง

เครื่องดื่ม  3

น้ำชาเขียวญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งผสมมะนาว

เครื่องดื่ม  0

น้ำอัดลมโคคา-โคลา

เครื่องดื่ม  1

น้ำดื่มตราช้าง

เครื่องดื่ม  1

น้ำแร่ธรรมชาติ

อาหารแปรรูป  1

บิ๊กเปาหมูสับ

อาหารแปรรูป  1

บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็ม

อาหารแปรรูป  0

ผลิตภัณฑ์สะเดา

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  2

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  1

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เป็ด

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เป็ด

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เป็ด

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

เป็ด

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  1

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

สุกร

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

โค

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ไข่

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ผลิตภัณฑ์ (เนื้อสัตว์)

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ผลิตภัณฑ์ (เนื้อสัตว์)

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  0

ผลิตภัณฑ์ (เนื้อสัตว์)

ผ้าและสิ่งทอ  0

ผ้ารักษ์โลก

ผ้าและสิ่งทอ  2

เอราวัณ สิ่งทอ

ผ้าและสิ่งทอ  0

WD 1271

ผ้าและสิ่งทอ  0

T-WD 4774

ผ้าและสิ่งทอ  0

T-WD 4769

ผ้าและสิ่งทอ  0

T-WD 4776

ผ้าและสิ่งทอ  0

WD 1294

ผ้าและสิ่งทอ  0

หจก.ดีเทล แพลนเนอร์ แอนด์ ออกาไนซ์เซอร์

ผ้าและสิ่งทอ  1

Single Jersey Silk 240D Prototype

ผ้าและสิ่งทอ  0

Single Jersey Silk 200D Prototype

ผ้าและสิ่งทอ  0

FIR-RED COOL

ผ้าและสิ่งทอ  0

MAXI COOL

ผ้าและสิ่งทอ  0

HYPER LINEN