info@deqp.mail.go.th    02-298-5651
  
เข้าสู่ระบบ   

สินค้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

เลือกประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์

เลือกมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ ที่ผู้ใช้เข้าชมมากที่สุด

ผ้าและสิ่งทอ  7700

ผ้ามัดย้อม

0.0 (0)

ทั้งหมด 217 รายการ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  917

สบู่หินแร่ว่านหางจระเข้

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  13

บริษัท ไขแสง ดีไซน์ จำกัด

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

อินดี้อีโค่ พลัส

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  4

สิปปะคราม

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

ศิญดา ผ้าทอ

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  2

ยูฟอเรียเอ็มไพร์

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

รุ่งทิพย์ผ้าไทย

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  3

วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  2

วิสาหกิจชุมชนบ้านก้อทุ่ง

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  3

เอสเค เทรเลอร์

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

สุภิญญ์ผ้าฝ้าย

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  2

พลอยรุ่ง

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

ม่อฮ่อมแพร่

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  1

บ้านไพลผึ้ง

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

วิสาหกิจชุมชนบ้านย้อมดิน

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน TPS ทอผ้า

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอชาววัง

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  0

ดิเอพุด

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

เอสเคซีเฮ้าส์แลนด์เอ็กซ์พอร์ตกาดผัดเทรด

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  7700

ผ้ามัดย้อม

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  2

หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านหางคลอง

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  4

กลุ่มทอผ้าบ้านวังตะเคียน

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  4

รามสูตร

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

มาตา

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงลายโบราณ (TAKI)

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  3

ฝ้ายเรือนทอง

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  0

บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เซรามิก  11

ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  2

นพรัตน์สิ่งทอ (กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่งหมู่ 5)

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  1

สล่ายอง

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  13

บริษัท 103 เพเพอโรนี่ จำกัด

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  0

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  9

คาซี่ไทยแลนด์

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  2

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

หจก.มาตา คอตตอน

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

บริษัท เดอะโคลเวอร์ จำกัด

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

คราฟท์ สตูดิโอ แบรนด์จินจ๋า

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

กลุ่มผ้าทอหล่ายทุ่ง

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  2

บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  3

ฝ้ายกำก้อ

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

ทอแสง คอตตอน วิลเลจ

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  3

กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

กลุ่มตัดเย็บผ้าไทยบ้านสันมะนาว

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  2

ไทย-ทุ่ง

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

ร้านขันทิพย์

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

บริษัท จุลณัฐ จำกัด

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

หม่อนฝ้าย

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

โอเรียนทอล โมทีฟส์

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

ไทพิมาน

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  4

สวนดินแดง ออแกนนิก ฟาร์ม แอนด์โซพเฮาส์

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมไทบุราณศิลป์

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  0

ผ้าไหมไทย

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  1

สิ่งทอ

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์เซรามิก  4

เซรามิก

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  55

กระดาษทิชชูม้วน BJC Hygienist Special (แพ็ค12ม้วน)

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  16

สบู่สมุนไพร

0.0 (0)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  2

สบู่

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  9

สิ่งทอ

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  7

ตุ๊กตา Handmade

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  8

สินค้าชุมชน ผ้าฝ้ายแปรรูป

0.0 (0)

ผ้าและสิ่งทอ  8

ผ้าทอกะเหรี่ยง

0.0 (0)