ขนาดอักษร Facebook

เปิดงานพิษณุโลกเมืองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ปั่นจักรยานรวมใจ เปิดเมืองอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม

24 พ.ค.60  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานพิษณุโลกเมืองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ปั่นจักรยานรวมใจ เปิดเมืองอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้น โดยการบูรณาการดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย จนถึงผู้บริโภค ภายใต้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย มาตรฐาน Q และ GAP ในแหล่งผลิตอาหารด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ มาตรฐาน Primary GMP , GMP และ อย. ในสถานที่ผลิต มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ตลาดสดน่าซื้อ ก๋วยเตี๋ยวอนามัย ร้านอาหารปลอดโฟม ในสถานที่ปรุง ประกอบ หรือจำหน่ายอาหาร การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสอและอาหารแปรรูป จำนวน 6 สาร ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอกขาว กันรา ฟอร์มาลีน เร่งเนื้อแดง และยาฆ่าแมลง รวมทั้งน้ำมันทอดซ้ำ


ที่มา - https://www.phitsanulokhotnews.com/2017/05/24/103253