info@deqp.mail.go.th    02-298-5651
  
สำหรับผู้ดูแลระบบ   

สื่อ

การจัดเรียง :

 Infographic  23/08/2022    9

รู้จักสลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ

อ่านต่อ  

 Infographic  23/08/2022    8

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดีฉลากเขียวเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ  

 Infographic  23/08/2022    6

Green meetings ทำอย่างไร?

อ่านต่อ  

 Infographic  23/08/2022    1

พลังงานไฮโดรเจน พลังงานทางเลือกใหม่ช่วยโลกให้น่าอยู่

อ่านต่อ  

 Infographic  23/08/2022    4

6 แหล่งพลังงานสีเขียว พลังขับเคลื่อนโลกอนาคต

อ่านต่อ  

 Infographic  23/08/2022    7

ทางเลือกใหม่ ลดใช้หลอดพลาสติก

อ่านต่อ  

 Infographic  23/08/2022    3

ฉลากเบอร์ 5 แท้ สามดาว

อ่านต่อ  

 Infographic  23/08/2022    4

5 อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสีเขียว

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    13

ฉลากลดคาร์บอน...ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    7

ฉลากสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์สีเขียวของไทยที่ต้องรู้จัก

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    2

เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    0

ฉลากสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    2

Green Hotel

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    0

ฉลากเขียว ช่วยโลก ช่วยเรา

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    2

ว่าด้วยเรื่องของ...อาคารลดคาร์บอน

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    1

มารู้จัก ตะกร้าเขียว กันเถอะ

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    0

รู้จักเบอร์ 5 ต้องเลือกให้เป็น

อ่านต่อ  

 Infographic  19/08/2022    2

8 เหตุผลที่คุณควรใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ  

Copyright 2020 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม