info@deqp.mail.go.th    02-298-5651
  
สำหรับผู้ดูแลระบบ   

บทความ

การจัดเรียง :

 ไม่ระบุ  25/08/2022    300

“เฮมพ์”…พืชฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารพิษสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน…ยุค Thailand 4.0

อ่านต่อ  

 ไม่ระบุ  25/08/2022    22

ไมโล โก อีโค ชูหลอดกระดาษยูเอชที ลด 100 ล้านหลอดพลาสติกปีหน้า

อ่านต่อ  

 ไม่ระบุ  25/08/2022    25

เทรนด์รักษ์โลกมาแรง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ ลูกค้ายอมจ่ายสินค้า-บริการเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ในราคาไม่เกิน 20% จากปกติ

อ่านต่อ  

Copyright 2020 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม