ขนาดอักษร

Green Products
ข่าวสารและกิจกรรม

ภาครัฐให้สิทธ์สินค้าสีเขียวที่ราคาสูงกว่าชนะประกวดราคา

กรมควบคุมมลพิษ 15 พ.ค.-กรมบัญชีกลาง ออกประกาศแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ความสำคัญกับการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกระดาษ หมึกพิมพ์มากกว่าสินค้าอื่น ๆ แม้ราคาจะสูงกว่าก็ตาม

อ่านต่อ...

องค์ความรู้

9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค

มาดูกันซิว่าอาหารออร์แกนิคมีดีอย่างไร

อ่านต่อ...

การใช้ Green สินค้า/บริการ ในชีวิตประจำวัน

ในชีวิตประจำวัน เราสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง

อ่านต่อ...

ตราสัญลักษณ์ G (Green Production)

กระบวนการประเมิน Green Production ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ...

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

กระบวนการประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ...

วิธีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

วิธีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ...

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาทำความรู้จักกับระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันเถอะ

อ่านต่อ...
แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ